Menu / szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące lodowiska

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30000 euro wyłączonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U.2015, poz. 2164).
Przedmiot zamówienia: dostawa elementów lodowiska demontowalnego o wymiarach 20 m x 40 m zgodnie ze specyfikacją zawartą w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.
Termin realizacji zamówienia: 15.11.2017 r. – 15.03.2018 r.

Szczegóły w załącznikach:

Formularz oferty lodowisko 2017

Formularz oferty lodowisko 2017

oferta

projekt umowy lodowisko 2017_2018

projekt umowy lodowisko 2017_2018

Przetarg dot. wynajmu lokalu użytkowego na Krytej Pływalni

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 110,90 m2 znajdującego się na parterze budynku Krytej Pływalni w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31 (obecnie lokal wykorzystywany jako siłowania). 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i zachęcamy do składania ofert. 

OGŁOSZENIE: Ogłoszenie o przetargu 

Zapraszamy do licytacji pojazdu: FS-Lublin Żuk A15 C

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego FS-Lublin Żuk A15 C. Cena wywoławcza wynosi 1000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00 w pokoju nr 213 (I piętro) budynku krytej pływalni przy ulicy Mariańskiej 31 w Sokółce.

Rok produkcji: 1977. Pojazd sprawny i serwisowany na bieżąco.

Zapraszamy!

Szczegóły w treści ogłoszenia: przetarg

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dostawa elementów lodowiska demontowanego o wymiarach 20mx40m zgodnie ze specyfikacją zawartą w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania. Oferty należy przesłać do Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka do dnia 30.09.2016 r. (liczy się data wpływu do OSiR w Sokółce).

Do pobrania:

Oferta

Zapytanie Ofertowe